Letní tábor „Nikdy nejsme sami“

Ve dnech 24. až 28. července se uskutečnil již 5.ročník letního tábora pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, s nimiž spolupracuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu v Orlové.

 

Tábor zorganizovali sociální pracovníci oddělení v penzionu U přehrady v obci Morávka v Beskydech. Na děti čekal bohatý program, který byl koncipován jako sled zážitkově-vzdělávacích aktivit, zaměřených na snížení míry výskytu rizikového chování u dětí, které jsou ohroženy rizikovým chováním v návaznosti na Systém včasné intervence.

 

Akce se zúčastnilo16 dětí ve věku od 9 do16 let. Tábor byl zaměřen na smysluplné trávení volného času, děti měly možnost získat dovednosti a zkušenosti zejména v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, naučily se, jak předcházet trestné činnosti své i jiných osob, jak se nestát oběťmi trestných činů. Součástí akce byly také soutěžní a sportovní aktivity, výlety a procházky do okolní přírody. Na realizaci akce se podíleli nejen pracovníci OSPOD, ale také zaměstnanci Policie ČR, Městské policie Orlová a Probační a mediační služby.

 

Tábor byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality a je spolufinancován městem Orlovou. Stejně jako v uplynulých ročnících se setkal s velkým ohlasem u dětí i jejich rodin.

 

Petra Bilíková

vedoucí OSPOD

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 7.8.2017

Zpět na výpis