Informace pro podnikatele – Změna zákona o pohřebnictví

Dne 1. září 2017 nabude účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a další související zákony, mimo jiné také živnostenský zákon.

Konkrétně dojde ke změně požadavků na odbornou způsobilost u koncesovaných živností s předměty podnikání „Provozování pohřebních služeb“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“, a to tak, že od 01. 09. 2017:

-       Žadatel o koncesi na „Provozování pohřebních služeb“ musí jako doklad odborné způsobilosti doložit získání profesní kvalifikace Sjednatel pohřbení a profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a

a)    minimálně  střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletou praxi v oblasti pohřebnictví, nebo

b)    minimálně základní vzdělání a desetiletou praxi v oblasti pohřebnictví.

 

-       Žadatel o koncesi na „Provádění balzamace a konzervace“ musí jako doklad odborné způsobilosti doložit získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých a absolvování speciální odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a

a)    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,

b)    vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,

c)    vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní asistentka,

d)    střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo Porodní asistentka, nebo

e)    minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletou praxi v provádění balzamace a konzervace.

 

-       Žadatel o koncesi pro „Provozování krematoria“ musí jako doklad odborné způsobilosti doložit získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikace Administrátor krematoria a

a)    minimálně  střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletou praxi v oblasti pohřebnictví, nebo

b)    minimálně základní vzdělání a desetiletou praxi v oblasti pohřebnictví.

 

Výše uvedené doklady odborné způsobilosti však není povinen dokládat podnikatel, který získal koncesi pro „Provozování pohřebních služeb“, „Provádění balzamace a konzervace“ nebo „Provozování krematoria“ před 01. 09. 2017. Živnostenská oprávnění vydaná před účinností zákona č. 193/2017 Sb., tedy před 01. 09. 2017, zůstávají zachována.

Nově se podnikatelům z oblasti pohřebnictví stanovují tyto povinnosti:

-       osoby, které jsou držiteli živnostenského oprávnění pro „Provozování pohřebních služeb“ a „Provádění balzamace a konzervace“ a tuto živnost skutečně provozují, jsou povinny ve lhůtě do 1 roku od nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., to je do 01. 09. 2018, vydat řád pro provozování pohřební služby případně pro provádění balzamace a konzervace a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele,

-       osoby, které jsou držiteli živnostenského oprávnění pro „Provozování krematoria“, jsou povinny ve lhůtě do 1 roku od nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., to je do 01. 09. 2018, uvést vydaný řád krematoria do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele krematoria.

Bližší informace podá Bc. Eliška Floriánová, e-mail eliska.florianova@muor.cz, tel. 596 581 422.

 

 

Zpracovala Bc. Eliška Floriánová

vedoucí oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.8.2017

Zpět na výpis