Orlované i letos mohli žádat o úvěr z Fondu podpory bydlení

 

Letos již sedmým rokem mohli letos Orlované využít úvěru z Fondu podpory bydlení na území města. O úvěr mohli v rámci výběrového řízení požádat fyzické osoby - vlastníci obytných domů na území Orlové, kteří přijali závazek poskytnutý úvěr využít dle smluvně stanovených podmínek, a to Zásad pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení.

 

Využití finančních prostředků, poskytnutých městem formou úvěru, je vybraným žadatelům účelově vázáno na opravy (např. střechy, fasády, izolace proti spodní vodě apod.), výměny a rekonstrukce (např. oken, podlah, rozvodů vody, ústředního vytápění apod.) a modernizace (např. koupelen, WC, zřízení kanalizační přípojky, ČOV apod.).

 

Lhůta splatnosti je maximálně 5 let při roční úrokové sazbě 3%. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 350 tisíc korun a lze jej čerpat nejdéle do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl poskytnut. Letošní lhůta pro podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení byla do tohoto úterý 25. července (informovali jsme občany v minulém čísle Orlovských novin, na webových stránkách a facebooku).

 

Poprvé mohli Orlované žádat o úvěr z Fondu podpory bydlení v roce 2010, tehdy bylo vyplaceno 528 tisíc Kč. O rok později, v roce 2011, bylo vyplaceno rekordních 1.145 tisíc Kč. Nejméně bylo vyplaceno v roce 2015, pouhých 280 tisíc Kč, vloni to bylo 365 tisíc Kč. Celkem bylo za těch sedm let vyplaceno 4 748 tisíc Kč.

Nejčastěji lidé žádali finanční prostředky na opravy střech, fasád a výměnu oken. Lidé za pomocí těchto finančních prostředků rekonstruovali ústřední topení a vyměňovali kotle, opravovali koupelny, izolovali domy a opravovali podlahy. 750 tisíc korun využili i na kanalizační přípojky nebo ČOV. V tuto chvíli je na účtu Fondu podpory bydlení částka ve výši 3,2 mil. Kč.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.7.2017

Zpět na výpis