Nezaměstnanost v okrese klesá

Ke konci března bylo na kontaktních pracovištích v okrese Karviná evidováno celkem 17.617 uchazečů o zaměstnání. Ve sledovaném období se jednalo se o nejnižší počet za posledních 18 let. Během měsíce března stav uchazečů klesl o 286 osob. Meziročně byl zaznamenán pokles o 1.725 osob, tedy téměř o 9 procent. Došlo k poklesu téměř u všech sledovaných hodnot s výjimkou nárůstu osob se zdravotním postižením. Zatímco počet uchazečů o zaměstnání klesal, tak naopak množství pracovních míst v databázi úřadu práce stoupalo. Kromě roku 2008 se jednalo o druhý nejvyšší počet za posledních 19 let.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.4.2017

Zpět na výpis