Den řemesel na ZŠ Mládí

V rámci podpory uvědomělé volby povolání uspořádala naše škola projekt Den řemesel.  Ve spolupráci se zástupci SOU DAKOL, se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity,  s členkami Lady klubu při DKMO Orlová, s lektory kurzu Tvoříme ze dřeva, se  zástupci Spolku rodičů a přátel školy a s rodinnými příslušníky našich pedagogů, jsme  připravili 23 stanovišť.  

 

Pojmenovali jsme je buď podle profese, nebo podle zručnosti, kterou si tam mohli vyzkoušet - dřevovýroba, šperkařství, instalatérství, aranžování, vyšívání, klempířství, pájení, práce s korkem, keramická dílna, drátenictví, košíkářství, malování kraslic, háčkování,  hračkářství, cukrářství, tiskařství a další. Každý žák prvního stupně si vyzkoušel své dovednosti nejméně na čtyřech stanovištích, žáci druhého stupně kvůli náročnosti stihli jen stanoviště dvě. Dokonce díky studentům VŠB-TU Ostrava mohli žáci vyzkoušet laminování sklolaminátu a karbonového vlákna a to tak, že pomáhali týmu Formula Student VŠB-TU Ostrava s výrobou prototypových dílů na Vector 03 a že materiál, který byl použit, byl poskytnut firmami Kordkarbon a Bokatech.

 

Tentokrát dopolední výuka utekla všem jako voda a kdo nestačil či měl ještě zájem o další stanoviště, mohl pokračovat odpoledne. To jsme pokračovali Dnem otevřených dveří pro veřejnost. Vystavili jsme vše, co jsme dopoledne vyrobili a pokračovali v dopoledních činnostech. O všechny práce byl velký zájem, přišli žáci, jejich rodiče, prarodiče a známí. Na stanovištích bylo stále plno a tvořily nejen děti, ale i mnoho dospělých.

 

Předškolním dětem a jejich rodičům jsme navíc připravili akci Hrajeme si na školáky. Je to už naše tradice, kterou pořádáme proto, abychom jim ukázali školní výuku tzv. nanečisto, a má velký ohlas.

 

Vysoká návštěvnost a velký zájem o všechny dopolední i odpolední činnosti, nám byly dostatečným zadostiučiněním a potvrzením, že zájem o řemeslo stále přetrvává. Upřímně děkujeme všem spolupracovníkům, jmenovaným v úvodu článku, za vstřícnost, pečlivou přípravu a organizaci aktivit. Věříme, že dnešní den pomůže našim žákům či návštěvníkům ve výběru budoucího povolání, zajímavého koníčku či tvořivě stráveného odpoledne.   

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.3.2017

Zpět na výpis