Rozloučení s projektem Nový kamarád

 

Od loňského podzimu až do února letošního roku probíhal v našem městě projekt pod názvem „Nový kamarád“, který finančně podpořila Nadace OKD. Jednalo se o pilotní projekt odboru sociálního a zdravotního města Orlové, který byl zacílen na děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

„Tento projekt byl pro nás příjemným překvapením, protože díky němu jsme zjistili, že v našem městě žijí studenti středních škol, kteří nerozvíjejí pouze virtuální přátelství, jako mnoho jejich vrstevníků, ale jsou ochotní svůj volný čas věnovat dětem, se kterými prostřednictvím volnočasových aktivit navázali skutečné přátelství - což bylo posláním projektu Nový kamarád,“ vysvětluje Mgr. Jiřina Lízalová z odboru sociálního a zdravotního a současně posílá studentům slova díků: „Děkujeme - Lucko, Honzo, Davide, Kláro, Beo, Dane, Lili a Sáro, že jste se do projektu jako dobrovolníci pod organizací Adra zapojili!“

„Pro Dobrovolnické centrum ADRA Havířov bylo ctí podílet se na tomto projektu jakožto organizace, zaštiťující „nové kamarády“ - studenty dobrovolníky, kteří vybraným dětem věnovali spoustu svého času. Byli to právě oni, kdo s dětmi strávili odpoledne u koní, chodili s nimi na bazén, do kina nebo hráli badminton. Prostě pomohli dětem, pro které uvedené aktivity nejsou samozřejmostí, trávit odpoledne jinak,“ podotýká Michal Kovár, koordinátor DC ADRA Havířov. Kovár věří, že pro děti i studenty, kteří se do tohoto projektu jako dobrovolníci zapojili, byly společně strávené chvíle příjemné a obohacující, a že na ně budou ještě dlouho vzpomínat.

Vyhodnocení projektu se zúčastnila i místostarostka Ing. Petra Jenčmionková. „Tenhle projekt má určitě velký smysl, protože umožňuje dětem, které nemají takovou příležitost na startu života, zažít něco, co by za normálních okolností asi nezažily. Pro nás je běžné jít třeba do kina, zajít si ke koním apod. Těmto dětem to finanční situace jejich rodin nedovolí. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto projektu, kteří ho vymysleli, kteří ho organizačně zajistili. Samozřejmě i všem studentům, kteří věnovali svůj volný čas, svoji energii a svoje přátelství právě těmto dětem. Myslím si, že to má velký význam. Budu velmi ráda, když město Orlová bude v tomto projektu pokračovat i v dalších letech,“ zdůraznila místostarostka.

Jedním ze studentů byl i David Červeňák z Gymnázia a obchodní akademie Orlová. Co ho vedlo k zapojení do projektu? „Já osobně nemám úplně nejlepší rodiče. Sám jsem v pěstounské péči, a když jsem se dozvěděl, že vlastně můžeme pomoct dětem ze sociálně slabších rodin, tak jsem ani chvilinku neváhal a okamžitě jsem se přihlásil,“ vysvětluje středoškolák a dodává: „Dlouhodobě pracuju s dětmi, jsem instruktorem na táboře, takže jsem tak nějak předpokládal, do čeho jdu.“ Jak sám přiznal, projekt se mu moc líbil. „A jestli bude pokračovat, tak asi budu pokračovat i já,“ přislíbil.

 

Půlroční projekt skončil a nový vznikne. „Již koncem letošního roku začneme připravovat podklady pro nový projekt. Noví dobrovolníci se už teď mohou hlásit na telefonním čísle 737 178 941,“ vyzývají dobrovolníky Jiřina Lízalová s Ninou Kvakovou.

„Rád bych poděkoval Nadaci OKD, která celý projekt finančně podpořila. Děkuji paní Jiřině Lízalové a paní Nině Kvakové ze sociálního a zdravotního odboru města Orlová, díky jejichž iniciativě mohl být projekt Nový kamarád realizován. Zejména pak děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by se tento projekt vůbec nemohl uskutečnit. Jmenovitě jsou to: Jan Bedrava, David Červeňák, Klára Hermanová, Beáta Jahnová, Karin Kempná, Daniel Meisner, Liliana Mihalcsaková, Lucie Sidzinová, Sára Vámošová“, uzavírá Michal Kovár z Adry.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.3.2017

Zpět na výpis