Informace pro podnikatele – Změna zákona o střelných zbraních a střelivu

Dne 1. srpna 2017 nabude účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních (zákon o zbraních) a další související zákony, kromě jiného také živnostenský zákon.

Konkrétně dojde ke změně koncesované živnost s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ na „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“, tedy k rozšíření předmětu podnikání také na munici.

Podnikatel, který bude ke dni účinnosti zákona o zbraních (tedy ke dni 01. 08. 2017) oprávněn k činnostem - výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice a hodlá v nich pokračovat i po tomto datu, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady podle nové právní úpravy, a to ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti zákona č. 229/2016 Sb., to je do 01. 02.2018. Jestliže tak neučiní, oprávnění k provozování uvedených činností mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese nepodléhá správnímu poplatku.

Bližší informace podá Bc. Eliška Floriánová, e-mail eliska.florianova@muor.cz, tel. 596 581 422.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2017

Zpět na výpis