Nemocnice Karviná-Ráj a Havířov mají nového ředitele

Po prvním týdnu ve funkci jsme oslovili nově jmenovaného ředitele Ing. et Ing., Bc. Jiřího Matěje, MBAce a položili mu několik otázek. Nový ředitel přichází s bohatými manažerskými zkušenostmi v řídících funkcích. Je rovněž zkušeným odborníkem v oblasti zdravotnictví. V nové manažerské pozici ho čeká náročné období, kdy bude muset navázat na dosavadní práci a zároveň se výrazným způsobem zasadit o stabilizaci nemocnic a jejich další zdravý vývoj.

Není obvyklé, že lidé odvoláni z managementu se do organizace vrací. Můžete nám sdělit, co vás k tomu vedlo?

Znám nemocnice z pohledu svého pětiletého působení na pozici ekonoma a přiznám se, že mi jejich osud není lhostejný. K oběma nemocnicím mne váže i osobní vztah, v Havířově jsem vyrůstal a v Karviné-Ráji se mi narodil syn. Jsem přesvědčen, že obě nemocnice (a nesmíme zapomínat na Orlovou) mají své nezastupitelné místo při poskytování zdravotní péče občanům mikroregionu Havířova a Karviné.

 

Jaké jste učinil první kroky, a jaké budou následovat ve vašem působení?

Vše se odvíjí od financování poskytnuté zdravotní péče. Málokdo ví, že tato péče je limitována, tzn., nemocnice si dokáže spočítat, kolik peněz si „vydělá“. A pak je to o tom, snažit se přizpůsobit náklady těmto výnosům. Ekonomicky to zní jednoduše, ale zase tak jednoduché to není. Mé první kroky vedly k analýze současného ekonomického stavu a k detailnímu seznámení se s předpokládanou produkcí obou nemocnic v prostředí parametrů  úhradové vyhlášky na rok 2017, což je základní nástroj, který říká, na kolik peněz si může nemocnice skutečně „sáhnout“.

 

Obě nemocnice vykázaly za rok 2016 velmi špatné hospodářské výsledky, tzn., dosáhly daleko vyšší ztráty, než měly původně plánovanou.

Musím se zmínit o hospodaření těchto nemocnic v minulosti. Když se podíváte na výsledky hospodaření v minulých letech, je zřejmé, že nemocnice své plány splnily, někde lehce překročily (tzn., skutečné ztráty byly nižší než plánované), což svědčí, že předchozí období byla vždy zpracována na reálném podkladě. Stejně se postupovalo i při zpracování finančního plánu na rok 2016. Pak je úlohou managementu průběžně jednotlivé parametry plnění plánu vyhodnocovat a v případě negativního vývoje přijmout taková opatření, aby byl plán dodržen. Předchozímu řediteli a jeho managementu se to v letech 2013 (rok, kdy došlo k vytvoření Personální unie obou nemocnic) až 2015 dařilo, bohužel v roce 2016 došlo k výraznému nesplnění základních plánovaných parametrů.

 

Je zřejmé, že došlo k prohloubení ztráty nemocnic. Vidíte východisko z této situace, dá se tento trend zastavit?

Kdybych východisko neviděl, nebyl bych dnes na pozici ředitele těchto nemocnic. Jsem přesvědčen, že s kvalitním vrcholovým managementem a především s kvalitními lékaři a zdravotními sestrami lze postupně ekonomickou situaci vylepšit. Samozřejmě mám svou představu jak na to - a mým úkolem bude přesvědčit zaměstnance, včetně odborových organizací, aby se mnou táhli za jeden provaz tak, aby se ekonomická situace zlepšila a stabilizovala.  Nebráním se dialogu a debatě na jakékoliv téma. Spoléhám na to, že všichni máme společný cíl, a tím je fungující a ekonomicky stabilní zdravotnické zařízení.

 

V tisku se nedávno objevila zpráva o personálních problémech nemocnic v Havířově a Karviné-Ráji…

Pokud se jedná o nemocnici v Havířově, pak mohu ubezpečit všechny občany, že tato nemocnice je personálně stabilizována, a to jak v kategorii lékařů, tak zdravotních sester. Běžné a přirozené odchody řešíme s předstihem a průběžně. Veškerá oddělení a ambulance jsou plně personálně pokryta.

Pokud hovoříme o nemocnici v Karviné-Ráji (a současně i Orlové), pak tady je situace obdobná, pouze na oddělení interny v Karviné-Ráji bychom rádi tým lékařů navýšili. V současné době jsme byli nuceni přistoupit k  dočasnému omezení počtu provozovaných lůžek na tomto oddělení. Stávající personál interny pracuje na maximum a zaslouží si můj obdiv a poděkování. Jednou z mých priorit bude tedy zabezpečit personální obsazení tohoto oddělení a věřím, že se nám to v blízké době podaří.

Chtěl bych všechny občany ubezpečit, že jak nemocnice v Havířově, tak nemocnice v Karviné-Ráji budou i nadále poskytovat kvalitní zdravotní péči ve stávajícím rozsahu, a to jak v oblasti lůžkové péče, tak v ambulantní sféře.

 

Bývalé vedení nemocnice poukazuje, že scházela komunikace se zřizovatelem a Radou MSK. Scházela koncepce krajského zdravotnictví. Jak to vnímáte vy? Dají se dělat opatření na rozhodnutí vrcholového managementu nemocnic?

Nepřísluší mi hodnotit „bývalé vedení“. Mou podmínkou před jmenováním do funkce ředitele byl příslib zřizovatele, že komunikace kraje s vedením nemocnic, resp. jejím ředitelem, bude probíhat velice aktivně. V každé firmě, a nemocnice je svým způsobem také firma, musí její ředitel úzce spolupracovat s „nadřízeným“. Jsem tedy připraven zásadní rozhodnutí projednávat se svým zřizovatelem, případně předstoupit kdykoliv před Radu MSK a tato rozhodnutí vysvětlit a objasnit.

-RF-


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.2.2017

Zpět na výpis