OPATŘENÍ K PTAČÍ CHŘIPCE NEKONČÍ

Dne 22.2.2017 bylo nalezeno další ohnisko ptačí chřipky v centru obce Doubrava. Krajská veterinární správa vydala opět Nařízení, kterým stanovila nové tříkilometrové ochranné pásmo od ohniska. Na území Orlové zasahuje toto pásmo nově do části Orlová-Město. Zde bude provedeno opět sčítání drůbeže (bude upřesněno v následném sdělení).

Veterinární opatření a nařízení v již vyhlášeném ochranném pásmu, ve kterém jsme sčítali drůbež, zatím nekončí.

 

Mezi hlavní preventivní zásady chovatele nadále patří:

-       drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem

-       slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží (husy, kachny)

-       v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky

-       krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem

-       zamezit pobytu drůbeže na vodních plochách, kde jsou i volně žijící ptáci

-       nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží

-       venkovní vodní nádrže chránit před trusem volně žijících ptáků (sítě, ploty, zábrany)

-       zamezit znečištění krmiva trusem volně žijících ptáků

-       oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři

 

Nadále tedy platí veškerá opatření, která jsme avizovali v předešlých sděleních, a to až do odvolání.

Telefonní kontakt na MěÚ Orlová: 596 581 723 (v pracovní době)

Krizový mobil: 724 355 428


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.2.2017

Zpět na výpis