Stížnosti na nedostatečné vytápění bytů

V poslední době se množí stížnosti a reklamace na nedostatečné vytápění některých bytů v Orlové-Lutyni. Jednotliví uživatelé bytů se často obracejí přímo na SMO, městskou akciovou společnost Orlová, která dodává tepelnou energii (ústřední vytápění a teplou vodu) do obytných domů, kde jsou nainstalovány domovní předávací stanice (DPS) v majetku SMO.

 

Nutno zdůraznit, že kapacitní možnosti jednotlivých DPS i parametry do nich přiváděného teplonosného média jsou plně vyhovující pro účely dostatečného vytopení všech bytů v příslušných bytových domech. Nastavení automatické regulace DPS však odpovídá požadavkům stanoveným ze strany majitele bytových domů, zde tedy zpravidla bytových družstev.

 

Jako příklad lze uvést regulaci otopné soustavy dle požadavků BD Orlovan pro tuto topnou sezónu 2016/2017:

 

SNÍŽENÍ OTOPNÉ KŘIVKY VYTÁPĚNÍ V DOMECH MAJETKU BD ORLOVAN:

 

Bytové družstvo Orlovan vzneslo požadavek, aby SMO v jejich domech snížilo křivky otopné soustavy po zateplení bytových domů od zahájení topné sezóny 2016/2017, což SMO dle požadavku provedlo.

 

Regulace otopné soustavy dle požadavku spočívala v tom, že byla snížena otopná křivka výstupní teploty ÚT při navrhované venkovní teplotě +15 °C a -15 °C.

Domovní předávací stanice je regulovaná ekvitermně, což znamená, že výstupní teplota ÚT se automatický vypočítává dle aktuální venkovní teploty pro danou DPS.

Teplota výstupní vody ústředního vytápění se v některých případech vlivem provedené změny regulace snížila při -15°C venkovní teploty až o 16 °C.

 

Domy, ve kterých aktuálně proběhlo snížení otopné křivky ÚT:

693-694, 695-696, 707-712, 713-718, 753-756, 765-766, 767-770, 786,798-800, 801-803, 819-822, 829, 830, 878-880-, 884-886, 905, 912-916, 931, 941, 948-853,

966, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1011, 1016, 1017, 1018, 1028, 1029, 1048-1049, 1201, 1204, 1205-1209, 1234, 1235, 1236, 1246, 1247, 1254, 1255, 1256,

1257, 1258, 1259, 1260, 1278- 1281, 1282, 1283

 

Doporučujeme proto uživatelům obytných domů, ve kterých došlo ke snížení otopné křivky, aby se v případě nedostatečného vytápění svého bytu obraceli s reklamacemi na správce domu, popř. techniky bytového družstva. Ze strany SMO nelze z výše uvedených důvodů reagovat na požadavky jednotlivých občanů o zvýšení teploty radiátorů v jejich bytech.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Dispečink tepelných zařízení SMO, m.a.s. OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení JPG [437.1KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 4.12.2016

Zpět na výpis