„Rozpočet chceme přiblížit lidem,“ říká místostarostka Ing. Petra Jenčmionková

Zastupitelé na sklonku loňského roku schválili rozpočet na letošní rok, který zahrnuje běžné výdaje ve výši 396 mil. Kč, kapitálové výdaje představují částku 172,7 mil. Kč a počítá se v něm i s neinvestičními prostředky pro zřízené příspěvkové organizace DKMO, DDM, městská knihovna, Sociální služby města Orlové a Domov Vesna ve výši 27,4 mil. Kč.

O rozhovor na téma „rozpočet města“ jsme požádali místostarostku Ing. Petru JENČMIONKOVOU, do jejíž gesce finance města spadají.

·        Čemu jste při sestavování rozpočtu na letošní rok věnovali zvláštní pozornost?

„Rozpočet města byl sestavován tak, abychom pokryli všechny naše základní potřeby a zahrnuli tam i investice, které chceme realizovat, popřípadě ty, které už chceme dokončit, protože jsou v běhu. Zároveň jsme přihlíželi i k Humanizaci náměstí, které zčásti financujeme i z rozpočtu města Orlové.“

 

·        Co se do rozpočtu nevešlo?

„Nevešly se tam většinou opravy našeho městského majetku krom veřejných budov, jako jsou školky. Máme i spoustu nebytových prostor, které jsme nezahrnuli do rozpočtu. Je to dáno také tím, že hlavním zdrojem našich příjmů jsou příjmy daňové, a tam jsme limitováni právě ze strany ministerstva financí tím, kolik peněz dostaneme. Ze 70 procent je náš rozpočet na straně příjmové tvořen právě těmito sdílenými daňovými výnosy. Takže tam samozřejmě záleží na tom, jak dobře stát vybírá daně.“

 

·        Na co byste chtěla v rozpočtu upozornit?

„Jednou z našich volebních koaličních priorit bylo posílení bezpečnosti, na kterou jsme v letošním roce přidali 5 mil. korun. Proto, aby služba městské policie byla vidět, aby měla dost peněz na to, aby zajistila bezpečnost města, aby byla dostupná pro občany, aby měla dost prostředků na pohonné hmoty, na vybavení…Aby občané cítili, že Orlová je pro ně bezpečná“.

 

·        Objevil se názor, že město je na tom finančně špatně. Co vy na to?

„Město je schopno hradit své závazky bez problémů. Co se týče nějakého dlouhodobějšího trendu, tak tady není žádný strategický fond města, žádné rezervy, žádné prostředky, které by v případě potřeby mohly být použity. To je ale problém nejen Orlové, ale i většiny jiných měst, že odepisujeme majetek, ale netvoříme na něho peněžní fond. Právě tady se pak dostáváme do situace, že když potřebujeme opravit náš majetek, tak nemáme z čeho. Je třeba najít nějakou rovnováhu mezi novými investicemi a opravami majetku, který už město má.“

 

·        Kdy se začne s přípravou rozpočtu na příští rok?

„S přípravou rozpočtu standardně začínáme v červenci, kdy na úrovni jednotlivých správců kapitol dochází k predikci výdajů, příjmů, které opravdu závisí z drtivé většiny i na celkovém výběru daní ve státě. Je to pro nás trošku věštění z křišťálové koule. A potom v průběhu dalších měsíců až do října dochází ke zpřesňování údajů. My se potom snažíme zahrnout do rozpočtu i to, co v té první fázi nebylo zahrnuto, a zůstalo pod čarou.“

 

·        Je něco, co třeba už dnes víte, že budete chtít zahrnout do příštího roku?

„Určitě bychom chtěli nastartovat druhou fázi obnovy lesoparku a byli bychom rádi, kdybychom našli více prostředků na úpravy veřejných prostranství, protože to je právě jedna z věcí, na kterou se dříve nekladl důraz. Myslím si, že proto, aby nám tady lidé ve městě zůstávali, aby neodjížděli za odpočinkem třeba někde jinde, je také důležité, aby si měli s tou knížkou kde sednout, aby se měli kde setkávat a podobně. Náměstí je ten první krok, ale těch míst je v Orlové celá řada.“

 

·        Připravujete nějaké změny v rozpočtu?

„Mám takovou vizi, že ten rozpočet by se měl daleko více přiblížit lidem, ať už se bavíme o formě rozpočtu, kdy nám v letošním roce nastartuje aplikace klikacího rozpočtu, kde si každý občan bude moci zjistit průběžné čerpání rozpočtu. Myslím si, že se to zjednoduší a přiblíží lidem. A druhá věc – zapojit veřejnost do rozpočtového procesu. Naše vize je taková, že předtím, než se vůbec začne rozpočet tvořit, bychom udělali veřejné setkání s lidmi, kde bychom si poslechli, co vlastně chtějí ve městě realizovat. Samozřejmě, že jedna věc je to, co my musíme ze zákona nebo je nezbytná oprava nějaké budovy, ale druhá věc - že by se poté, co dokončíme akci Humanizace a budeme znát částky, které musíme uhradit, dal zrealizovat tzv. participativní rozpočet, kdy se občané v rámci určité částky v rozpočtu mohou rozhodnout o tom, co ve městě chtějí.“Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení XLS [74KB]
Dokument ke stažení XLS [108.5KB]
Dokument ke stažení XLSX [62.1KB]
Dokument ke stažení XLS [45.5KB]
Dokument ke stažení XLS [39KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.2.2016

Zpět na výpis