Nové „Zásady pro poskytování dotací“ z rozpočtu města

Vážení občané,

v souvislosti s legislativními změnami zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zastupitelstvo města Orlové schválilo nové Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Orlová. Tyto Zásady nahradí doposud platnou Metodiku č. 1/2013 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Orlové.

Hlavním účelem Zásad je stanovení jednotných procesních postupů při podávání, posuzování a výběru žádostí o finanční dotace z rozpočtu města Orlová, finančním vypořádání a kontrole podpory, a to při poskytování dotací na základě:

 

-       vyhlášených programů – programová dotace

-       na základě individuální žádosti

-       přímo z rozpočtu města Orlová.

Předpokládaným termínem pro vyhlášení dotačních programů na příští kalendářní rok je druhá polovina měsíce prosince 2015. O vyhlášení dotačních programů Vás budeme informovat na webových stránkách města Orlová.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [316.6KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 23.11.2015

Zpět na výpis