Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová

 

Rekonstrukce silnice II/470 Rychvald-Orlová je stavbou v rámci projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ spolufinancovanou z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na ulici Těšínské a bude zahájena ve vhodném technologickém období  od 27.4.2015 s předpokládaným ukončením k  26.6.2015.  Lhůta výstavby je tedy 60 kalendářních dní. Stavbu bude provádět vítězná firma STRABAG a.s. Náklady na rekonstrukci celého přibližně2,2 km  dlouhého úseku silnice č. II/470 jsou ve výši 23,3 miliónů korun včetně DPH.

 

Důvod rekonstrukce:

Stavba spočívá ve zvýšení únosnosti vozovky, což obnáší odfrézování obrusné a ložné asfaltové vrstvy a potom cementovou stabilizaci podkladních vrstev, odborně tzv. „ recyklaci za studena“. (Současný stav silnice je havarijní, laická veřejnost to tak ovšem ne vždy vnímá, protože při hustém provozu musí řidič sledovat dopravu a ne kvalitu konstrukce silnice).

Dopravním zatížením jízdní stopy dochází k prolomení a rozdrolení obou původně tuhých asfaltocementových vrstev vozovky, tyto vrstvy poté „plavou“ na měkkém neúnosném podkladu. Do vzniklých trhlin krytu vozovky dále zatéká a podklad „zvodněním“ ještě více ztrácí únosnost. Pouze obnova krytu by proto problém nevyřešila, proto se přistupuje právě k technologii recyklace. Odstranění popsané vady si vyžádá značné investice, které nejsou obvykle a z běžných prostředků dostupné. Proto je investor (SSMSK/MSK) přesvědčen, že i přes značné úsilí všech realizátorů a přes nepohodlí občanů po dobu stavby, jde o velmi důležitou stavbu, která odstraní problém v předmětném úseku na delší dobu.

 

Technologie:

Provede se odfrézování stávajících asfaltových vrstev na požadovaný povrch (do hloubky cca100 mm), poté silniční frézou proběhne homogenizace a reprofilace vozovky se zhutněním do požadované výškové úrovně. Následuje celoplošné vytvoření podkladní vrstvy vozovky recyklací za studena s pojivy cement a asfaltová emulze (do hloubky cca200 mm). Tato technologie je časově náročná a předpokládá vhodné klimatické podmínky. Následně musí několik dní proběhnout vytvrzení (zrání) recyklované vrstvy, při zamezení veškeré dopravy (obvykle 5-7 dní dle nutnosti a klimatických podmínek). Následně budou položeny nové asfaltové vrstvy (ACL60 mm– ložná asfaltová vrstva + ACO40 mm– obrusná/finální asfaltová vrstva)

                                  -následuje zřízení nového vodorovného značení, které rovněž předpokládá vhodné klimatické podmínky.

V souběhu s těmito pracemi bude po celou dobu probíhat i rekonstrukce 3 částí opěrných zdí, které jsou součástí stavby a drží v inkriminovaném úseku silniční těleso v požadované niveletě.

 

Organizace dopravy:

Omezení provozu-zahájení částečné uzavírky provozu : pondělí 4.5.2015

 

Předpokládaný pracovní postup:

 

Od 27.4.2015 do 30.4.2015 proběhne frézování živičných vrstev v celé délce i ploše - bez omezení provozu na komunikaci

 

Další postup je rozdělen na celkem čtyři etapy:

 

1.etapa – pravá strana od kruhového objezdu směr Rychvald do cca poloviny délky úpravy.

2.etapa – levá strana od kruhového objezdu směr Rychvald do cca poloviny délky úpravy.

Pozn:  v etapě 1. a 2. se jedná o úplnou uzavírku  mimo autobusy, IZS, vozidla stavby (SSMSK) a dopravní obsluhu   (zásobování). Hlavní objízdná trasa je vedena po sil. I/59 Petřvald-Orlová, sil.II/474 směr Orlová Výhoda, dále sil.I/67 Dětmarovice směr Bohumín sil. II/471 směr Rychvald zpět na II/470. Dále viz příloha  - přiložená mapová situace..

 

3.etapa – pravá strana od poloviny délky úpravy po silniční most 470-006

4.etapa – levá strana od poloviny délky úpravy po silniční most 470-006

Pozn: v etapě 3. a 4. se jedná již o částečné omezení dopravy – tj. kyvadlová doprava na světelné signalizační značení (semafory)

 

 

 

 

I.etapa  Od 4.5.2015 do 7.5.2015 recyklace

             Od 8.5.2015 do 12.5.2015 technologická přestávka

            13.5.2015 položení ACL I.etapa

            14.5.2015 převedení provozu

 

II.etapa Od 14.5.2015 do 17.5.2015 recyklace

             Od 18.5.2015 do 22.5.2015 technologická přestávka

             23.5.2015 položení ACL II.etapa

             24.5.2015 převedení provozu

 

 

III.etapa Od 25.5.2015 do 28.5.2015 recyklace

              Od 29.5.2015 do 2.6.2015 technologická přestávka

              3.6.2015 položení ACL III.etapa

              4.6.2015 převedení provozu

 

 

IV.etapa Od 4.6.2015 do 7.6.2015 recyklace

              Od 8.6.2015 do 12.6.2015 technologická přestávka

              13.6.2015 položení ACL IV.etapa

 

14.6.2015 spojovací postřik IV.etapa

15.6.2015 položení ACO IV.etapa

16.6.2015 spojovací postřik a položení ACO III.etapa

17.6.2015 spojovací postřik a položení ACO II.etapa

18.6.2015 spojovací postřik a položení ACO I.etapa

Od 22.6.2015 do 23.6.2015 úprava krajnic

Od 24.6.2015 do 25.6.2015 nástřik VDZ

Po celou dobu stavby bude současně probíhat rekonstrukce opěrných zdí.

26.6.2015 ukončení stavby

 

 

Žádáme tímto dotčené obyvatele a podnikatelské subjekty o trpělivost, shovívavost a podporu při nutné rekonstrukci silničního průtahu, která je nezbytná pro zdárný průběh celého projektu.

Investor, zástupci města i zhotovitel jsou si vědomi souvisejících nepříjemných dopadů stavby na kvalitu života a proto se snaží společným postupem zmírnit negativní vlivy na občany a podnikatelské subjekty.  Zhotovitel má odborné předpoklady k realizaci této stavby a podpořit ho v jeho úsilí můžete zejména kázní a striktním dodržováním všech dopravně organizačních pokynů. Můžeme Vás ujistit, že vzhledem k uspořádání stávající silniční sítě a po zvážení všech možností, byl nalezen nejvhodnější technický způsob řešení. Prosím, minimalizujte v zájmu všech riziko kolizí na příjezdových a objízdných trasách svou disciplinovaností.

 

Na závěr dovolte, abychom Vám předem poděkovali za pochopení. Věříme, že nově zrekonstruovaná silnice přinese užitek všem.

 

           

 

V Karviné : 9.4.2015                                                                Zpracoval :       Ing. Danihlík, VTSÚ, stř. Karviná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:    situace s vyznačením objízdné trasy + křižovatkové úsekyPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení JPG [119.3KB]
Dokument ke stažení JPG [124.1KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 9.4.2015

Zpět na výpis