Snaha města zamezit krádežím kovů

Orlovští zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o komunálním odpadu, kterou se rozhodli po sousedním Bohumínu a Karviné, rázně zamezit krádežím kovů, dlouhodobému vykrádání kontejnerů na separaci papíru a dalším protiprávním činnostem spojeným s krádežemi.

Podle schválené vyhlášky budou od 1. ledna příštího roku občané povinni bezplatně odkládat veškerý komunální odpad na místa k tomu určená, tedy do typizovaných sběrných nádob, sběrných dvorů na ulici Nádražní v Orlové-Porubě a v areálu městské akciové společnosti na ulici Okružní. Vyhláška je upravena tak, aby šroťáci už nemohli odevzdávat kovy a papír v komerčních sběrnách a výkupnách. Porušení vyhlášky bude klasifikováno jako přestupek.

Záměrem města je kovy a papír od občanů prodat do zařízení k tomu určených a veškeré získané finanční prostředky z prodeje využít opětovně v systému nakládání s odpadem, například formou zachování, případně snížení úhrad za tyto služby pro občany, nebo je využít na podporu zaměstnanosti v Orlové. Nedotkne se to podnikajících subjektů. Ty budou moci nadále využívat komerčních sběren k odkládání kovového odpadu a papírů pocházejících z jejich podnikatelské činnosti.

„Vezmeme-li na jedné straně výhody přijaté vyhlášky, kdy hlavně zahrádkáři a majitelé rodinných domů v okrajových částech města trpěli nájezdy sběračů kovů, kteří jim způsobovali značné škody a na straně druhé – mírně negativní dopad pro ty, kteří při výměnách plotů a přestavbách mohli zpeněžit nepotřebný materiál, pak jednoznačně je přijaté opatření výrazným přínosem. Město z odevzdaného odpadu bude ukládat finanční prostředky na samostatné konto, ze kterého bude financovat případné snížení poplatků za odpady,“ podotkl starosta Jaromír Kuča.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.9.2014

Zpět na výpis