Školství

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Akce s rodiči
12.3.2021

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Akce s rodiči

Společná lednová „distanční“ akce s rodiči. Různými způsoby doma se svými dětmi ztvárňovali oblíbenou zimní postavu. A tak vznikla na třídě Zajíčků krásná výstavka a zimní výzdoba zároveň.... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Stihli jsme to na poslední chvíli
12.3.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Stihli jsme to na poslední chvíli

Blížil se svátek žen a společně s dětmi jsme přemýšleli, že bychom mohli opět klientům v domovech seniorů, tentokráte osamělým ženám, udělat radost alespoň malou pozorností, vykouzlit jim úsměv na rtech. Zima už pomalu končí, jaro je za dveřmi, čekáme a vyhlížíme blížící se jarní sluníčko, oteplování, které do našich srdcí při... více informací

MŠ Okružní 917 - Předškolní vzdělávání na dálku
11.3.2021

MŠ Okružní 917 - Předškolní vzdělávání na dálku

Před rokem když se zavíraly poprvé základní školy, aby se eliminovalo šíření neznámého viru, nikdo nečekal, že boj s koronavirem se protáhne na celý, dlouhý rok. Již 12 měsíců jsou školáci připoutáni k počítači, tabletu, notebooku. I po roce boj s krutým virem, který si nemilosrdně vybírá svou daň, není na ústupu a vláda je nu... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Naše děti si užívají interaktivního vzdělávání
11.3.2021

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Naše děti si užívají interaktivního vzdělávání

Rozhodli jsme se jít naproti modernímu směru ve vzdělávání, a proto mají děti z Mateřské školy Lesní a Mateřské školy Na Vyhlídce možnost rozvíjet své předškolní vzdělávání pomocí interaktivních kateder Omnneo Sweetbox, které byly zakoupeny v rámci rozvojového programu Šablony. Tato unikátní vzdělávací pomůcka umožní dětem pr... více informací

Spolupráce MŠ a ZŠ K. Dvořáčka - "Těšíme se do školy"
10.3.2021

Spolupráce MŠ a ZŠ K. Dvořáčka - "Těšíme se do školy"

Výborná spolupráce mezi školou a školkou K. Dvořáčka má již dlouholetou tradici. Pořádáme společné koncerty, projekty a různé akce. Většina našich dětí přechází právě na ZŠ K. Dvořáčka, kterou děti předškolních tříd znají již i díky tomu, že zde navštěvujeme tělocvičnu nebo odborné učebny a paní učitelky nám v posledních letec... více informací

MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ UCHAZEČŮM O SŠ
10.3.2021

MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ UCHAZEČŮM O SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách  prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku  uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského z... více informací

MSK Orlová - My to nevzdáme!
8.3.2021

MSK Orlová - My to nevzdáme!

Neměli bychom chodit ven, nesmíme chodit na hřiště, nemůžeme dýchat. Opatření, která sportu neprospívají jsou bohužel pro nás realitou. My však hledáme stále nějaké reálné možnosti, jak se sportu nevzdat. Ať už chystáme Virtuální běhy pro běžecké a chodecké nadšence nebo zasíláme dětem cvičební videa, vytváříme tréninkové plán... více informací

Pohádková zima v ZŠ Jarní
8.3.2021

Pohádková zima v ZŠ Jarní

Autistická třída VI.B ze základní školy Jarní se snaží i v této nelehké době naplno využívat společně strávený čas prostřednictvím dramatických her a činností, které mají v životě dětí nezastupitelnou roli. I přesto, že jsou všechna divadelní představení a akce pro děti zrušené, připravujeme dětem program tak, aby nebyly o nic... více informací

Montessori třídy v MŠ K. Dvořáčka
8.3.2021

Montessori třídy v MŠ K. Dvořáčka

V dnešní hektické době je daleko více, než kdy předtím důležité na chvíli zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe, začít si všímat maličkostí, a vychutnávat krásy života a světa. A u koho začít, než u těch nejmenších. Naše Montessori třídy se již třetím rokem snaží dětem ukázat půvaby světa prožitkovým učením. Děti chodí do příro... více informací

V loňském roce se aktivně pracovalo na údržbě budov
8.3.2021

V loňském roce se aktivně pracovalo na údržbě budov

Odbor městských financí a školství, majetková správa škol Jako každý rok i v loňském roce odbor správy bytů a budov jako správce školských objektů, Domů dětí a mládeže a Městské knihovny zajištoval v rámci běžné údržby plánované i havarijní opravy. Mezi největší patřily: -        Výměna PVC v oddělení Sluníček, výměna části p... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Karneval ve ŠD je prostě tradice
8.3.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Karneval ve ŠD je prostě tradice

Jak už to tak bývá, únor je měsícem karnevalových radovánek a společenských plesů. I přes současné nelehké období jsme se rozhodly, že o zábavné odpoledne v maskách děti nepřipravíme ani letos. Stanovily jsme tedy termín radovánek a s dětmi v jednotlivých odděleních školní družiny,  jsme se na velký den pečlivě připravovaly. Ve... více informací

Covid, necovid - MAP II jede dál
8.3.2021

Covid, necovid - MAP II jede dál

  Dne 02.03. se uskutečnila další aktivita pracovní skupiny č. 6 Kariérového poradenství. Tentokrát probíhalo on-line setkání kariérových poradců škol, kteří jsou zapojeni do projektu MAP II - ORP Orlová. Ve 13:00 hodin se všichni účastníci připojili na google meet a pod vedením lektorek Mgr. J. Czajové (ZŠ K. Dvořáčka) a Mgr.... více informací

MŠMT - Aktuální opatření pro školy od 15. 2.2021
15.2.2021

MŠMT - Aktuální opatření pro školy od 15. 2.2021

Aktualizace k 15. 2. 2021: Aktualizován odkaz na vyhlášení nouzového stavu do 28. 2. 2021, krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 15. 2. do 28. 2. 2021, krizové opatření o omezení volného pohybu od 15. 2. do 28. 2. 2021, krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 15. 2. do ... více informací

Dotační podpora v roce 2020
11.2.2021

Dotační podpora v roce 2020

  Město Orlová každoročně vyhlašuje dotační programy na podporu práce s dětmi a mládeží a na podporu tělovýchovy a sportu. Pro projekty s mládeží město Orlová vyhlásilo dotační program č. 3/2020 – podpora projektů pro děti a mládež. Na tento dotační program byla z rozpočtu města vyčleněna částka 150 000 Kč. Do programu se přih... více informací

ZŠ SLEZSKÁ 850 PŘIPOJENA
11.2.2021

ZŠ SLEZSKÁ 850 PŘIPOJENA

Během první vlny pandemie se zdálo být velmi nepravděpodobné, že by se naše škola dokázala nějakým způsobem připojit k online výuce. Na začátku druhé vlny se však děti i rodiče začali více zajímat o možnosti připojení. Největším problémem bylo samozřejmě technické vybavení rodin. Možná se to bude zdát velmi úsměvné, ale pomohl... více informací

MŠ Okružní 917 - Jedeme za Eskymáky
26.1.2021

MŠ Okružní 917 - Jedeme za Eskymáky

      Když se řekne zima, jistě se většině z nás vybaví sníh a mráz. Ne vždy to tak ale je. Pokud ale venku opravdu napadne bílý studený sníh, čeká nás s ním spousta zábavy. A tak to bylo i v našem týdnu s Eskymáky. S dětmi jsme se vydali na průzkum do země věčného sněhu a ledu. Pomocí her a různých rozmanitých činností jsme se... více informací

Školáci …
19.1.2021

Školáci …

Začal nám nový rok, všichni netrpělivě očekávali, jak se bude vyvíjet situace ve školství. Jsem rád, že se otevřely po vánočních prázdninách všechny mateřské a základní školy ve městě. Uzavřený je provoz v Domě dětí a mládeže, ale pedagogové nezahálí a již v této době připravují např. letní činnost. Doufám, že se všechny naplán... více informací

Jaký byl rok 2020 v mateřské škole Ke Studánce
19.1.2021

Jaký byl rok 2020 v mateřské škole Ke Studánce

Ohlédnutím do minulého kalendářního roku 2020, chci poděkovat za spolupráci v této nelehké době pandemie Covid 19, všem zaměstnancům mateřské školy, rodičům, zákonným zástupcům, partnerům, zřizovateli města Orlová. Je zvykem, že ve školách rekapitulujeme a hodnotíme vždy uplynulý školní rok, ale nové dění ve společnosti a v cel... více informací

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021
8.1.2021

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

MŠMT: Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.    Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 (ZDE).Od 11. do 22. ledna 2021 rovněž d... více informací

DĚTI ZE ŠKOLKY HUSOVA PROŽILY KRÁSNÝ ADVENT
5.1.2021

DĚTI ZE ŠKOLKY HUSOVA PROŽILY KRÁSNÝ ADVENT

Radostné prožití vánočního času jsme si naplno užili společně s dětmi v MŠ Husova v Orlové-Městě. Zdobení stromečku, pečení cukroví, výroba dárečků, ale také prožití vánočních zvyků a tradic společně se zpíváním koled k těmto dnům neodmyslitelně patří. Tento rok jsme do tohoto kouzelného času, trochu netradičně, vtáhli i rodiče... více informací

Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí
5.1.2021

Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí

Doporučení MŠMT pro hodnocení tohoto pololetí Praha, 5. ledna 2021 - Ministerstvo školství zaslalo do základních a středních škol a konzervatoří doporučení k hodnocení vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku, které zpracovalo ve spolupráci s Českou školní inspekcí a odbornou veřejností. Doporučení popisuje priority, na... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37