Výuku v ZŠ Jarní zpestří virtuální realita

Aktuální situace v ČR a speciální vzdělávací potřeby našich žáků nás přiměly hledat možnosti, jak vzdělávat a stimulovat žáky různými zajímavými alternativními způsoby. Ideální speciální edukační pomůckou se pro nás stalo pořízení 3D brýlí, které stimulují smysly projekcí určitého prostředí. Metoda 3D stimulace využívá speciálně vytvořenou virtuální realitu směřující společně s fyzickými podněty k zážitkovému učení dětí.  Můžeme tak žákům zprostředkovat multifunkční prostředí kdykoliv, kdekoliv a formou, kterou zvládnou všichni pedagogové již po 4 hodinovém praktickém školení.

Při každé lekci je využíván cílený zrakový podnět, který bývá doplněn o další relaxační prvky a prvky auditivní, somatické nebo taktilně haptické stimulace. Pedagog je u žáka schopen procvičovat zrakovou diferenciaci a tím zlepšovat vnímání, které nám následně ovlivňuje celkový projev dětí. Metoda 3D stimulace cíleně zaměřuje pozornost, vede ke kvalitnějšímu soustředění, aktivuje komunikační schopnosti, zlepšuje vnímání vlastního těla, rozvíjí percepci, působí pozitivně na jemnou a hrubou motoriku, zlepšuje prostorovou orientaci a selektivní pozornost a celkově podporuje kvalitu života. Našim záměrem je zařazení 3D stimulace do běžného vyučovacího dne.

Mgr. Monika Chvějová

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.1.2022

Zpět na výpis