ZŠ JARNÍ - Finále Legohrátek

Již od jara letošního roku mají děti díky finančnímu příspěvku Nadace OKD možnost tvořit, rozvíjet svou fantazii a procvičovat jemnou motoriku se stavebnicí LEGO. Naučily se skládat jednotlivé komponenty stavebnice tak, aby vzniklo dílko, které bude reprezentovat jejich třídu. Pracovaly ve skupinách i samostatně, pracovaly v hodinách pracovních činností i o přestávkách, pracovaly zaujatě, se zájmem a s radostí.

Fotografie jednoho výrobku za každou třídu byly vystaveny na chodbě školy. Žáci i pedagogové si je mohli prohlédnout a svým hlasem podpořit a ocenit výrobek, který se nejvíce líbil. A věřte, že se líbily všechny! Nejvíce hlasů ale získal Tyranosaurus rex. Blahopřeji. Každá třída byla odměněna sladkostí.

Všem dětem děkuji za jejich snahu, za práci a pečlivost, s jakou tvořily. Věřím, že LEGO zůstane i nadále hrou, která bude podporovat tvořivost v pracovních činnostech nebo vyplní volný čas o přestávkách.

Mgr. Marie Šnokhousová


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.10.2021

Zpět na výpis