Výchovní poradci středních škol na ZŠ Mládí

 

Volba povolání je dlouhodobý proces, a proto výchova žáků k volbě povolání probíhá na škole již od první třídy, nejenom formou exkurzí, na kterých se žáci seznamují s konkrétními profesemi, ale také uvědomělou přípravou žáků během vyučování.

Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče právě nastává období rozhodování o budoucí profesní kariéře. Zorientovat se v nabídce středních škol a oborů a vybrat si ten nejvhodnější pro ně představuje často nesnadný úkol, a proto se snažíme na naší základní škole podat pomocnou ruku.

 

V úterý 21. září na naší základní škole proběhlo již třetí setkání se zástupci třinácti středních škol s rodiči a žáky osmých a devátých ročníků. Opět k nám byli pozváni výchovní poradci středních škol a učilišť z celého okresu Karviná od Orlové po Český Těšín. A přijeli rádi – jedná se totiž o první setkání s jejich budoucími studenty. I ze strany rodičů a žáků byl o setkání velký zájem. Možná i proto, že v minulém školním roce tyto schůzky mohly probíhat pouze online. Všichni zde získali mnoho cenných informací a rad, tištěné materiály středních škol, byli také pozváni na jejich Dny otevřených dveří.

Doufáme, že tato akce žákům pomohla v jejich budoucím výběru střední školy, protože jde o důležité rozhodnutí, které ovlivní další profesní život člověka!

 

 

 

Mgr. Lucie Walová

výchovná poradkyně ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.9.2021

Zpět na výpis