Startujeme bezpečně na ZŠ MLÁDÍ

Tak jako v minulých letech si školní poradenské pracoviště na začátek školního roku připravilo pro  žáky adaptační program s aktivitami pro třídní kolektivy s názvem  Startujeme bezpečně s celoročním tématem “Tváří v tvář“… opět spolu ve škole, oprášíme staré známé zásady slušnosti a zdravé komunikace.

První školní den třídní kolektivy s učitelem pořádají setkání formou komunitního kruhu s důrazem na psychosociální pohodu. Poté se žáci s učiteli zapojují do aktivit na podporu bezpečného klimatu ve škole a opět si připomínají školní řád a seznamují se s hygienickými pravidly.

V dalších dnech žáci pracují s novým školním zápisníkem, který jsme vytvořili a kde si budou celý školní rok zapisovat domácí úkoly, důležité informace a doplňovat sebehodnocení. V každé třídě mají žáci za úkol vyvěsit Chartu třídy, ve které si žáci stanovují svá pravidla, která budou celý školní rok dodržovat. Dále si žáci volí třídní samosprávu, která je součástí žákovské samosprávy.

Děkujeme všem třídním učitelům za pečlivou přípravu a organizaci začátku školního roku 2021/2022. Věříme, že první dny strávené společně opět upevní vzájemné vztahy mezi žáky i kolegy a motivují k dalšímu učení a spolupráci.

Za školní poradenské pracoviště

Mgr. Lucie Walová

výchovná poradkyně ZŠ Mládí Orlová

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.9.2021

Zpět na výpis