ZŠ Ke Studánce - Návštěva kostela v Orlové

*Návštěva kostela v Orlové, ZŠ Ke Studánce*

Ve vlastivědě se učíme o různých stavebních slozích, a proto jsme se
rozhodli poznat, jak vypadá skutečná gotická stavba. 10.září jsme se vydali
na prohlídku novogotického kostela v Orlové 1. Po překonání vysokého
schodiště jsme vstoupili do nádherné historické památky našeho města.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, např. že přední část se
dochovala z původního menšího kostela a obrazy  v ní jsou nejstarší
dochovanou památkou z doby gotické. Pan kaplan, který nás o všem zajímavě
informoval, nám také vyprávěl o obrazu sv. Barbory, o sochách Konstantina a
Metoděje či o replice pražského Jezulátka či o dvou zvonech, které nám za
2.světové války ukradli Němci, kteří je použili na výrobu děl.

Děti také hádaly, po kolika schodech musely vystoupit, zda mohou v kostele
vidět čerta apod. Za odměnu dostali šikulové bonbony. Nejvíce se jim ale
líbilo zvonění na zvonky, které prý přinášejí štěstí a poděkování před
oltářem, kde si někteří i klekli.

S panem kaplanem byla také jedna paní, která měla pro děti připravené
křížaly z jablek a malované perníčky.

V tomto chrámu jsou nádherné obrazy a sochy, nástěnné fresky a mohutné
sloupy, které stavbu podpírají. Dozvěděli jsme se, že kostel po těžbě uhlí
klesl dokonce až o 5 metrů. Hrozilo jeho zbourání, ale tehdejší pan farář
dokázal hotový zázrak - podlahy a sloupy nechal zpevnit ocelovými výztužemi
a kostel stojí dodnes.

Na závěr si mohli dobrovolníci zapálit svíčku pro radost.

Po skončení prohlídky nám pan kaplan na rozloučenou zapnul všechny čtyři
zvony – byla to krása. Děti si jejich zvuk dokonce nahrávaly do mobilů.
Pořídili jsme si i několik fotografií na památku nejen v kostele, ale i
před ním.

Potom jsme si sedli na svačinku v restauraci Orlovka, kde si žáci většinou
pochutnávali na pizze a povídali si spolu o zážitcích z kostela. Všem se
návštěva moc líbila a mnozí z nich ani netušili, že je náš kostel tak
krásný.

                                             5.B a tř. uč. A. Szczepanská


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.10.2019

Zpět na výpis