MŠ Na Vyhlídce - Ozdravný pobyt dětí

Děti z Orlové a okolí mnoho dní v roce dýchají špatný vzduch. To je skutečnost, jejíž řešení je bohužel v nedohlednu. Pomoci dětem se s  tímto nepříznivým vlivem na jejich zdraví aspoň částečně vyrovnávat, by měly také časté pobyty na horách nebo v oblastech s dobrými podmínkami. Je pak především na rodinách, aby toto dětem dopřály. Doplnit je mohou však i školy.

V naší mateřské škole nám na zdraví dětí záleží a v našem školním programu má své pevné místo také výchova ke zdravému životnímu stylu, včetně environmentálního vzdělávání. S dětmi na týdenní pobyty tedy jezdíme každoročně. V letošním školním roce plánujeme  pobyty dva. Jeden bude na jaře a ten první děti absolvovaly na počátku října v obci Staré Hamry.

Byl připraven projekt „Za Přírodou do přírody“ a předložen s žádostí o podporu na Státní fond životního prostředí (SFŽP) v rámci vyhlášeného Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Projekt byl přijat a tedy finančně podpořen. Rodiče tak uhradili pouze třetinu ceny pobytu a zúčastnit se mohly děti z našich tří mateřských škol - Na Vyhlídce 1143, Lesní 859 a Kpt. Jaroše 762. Ty, které odjely, si užily týden zábavných, zajímavých a naučných aktivit a činností z oblasti seznamování s přírodou. Program vedla lektorka ŠOV Třanovice. Byl zaměřen na praktickou ekologii a témata udržitelného života, na sledování flóry a fauny v místě pobytu – v okolí horské chaty Švarná Hanka. Prioritou byl intenzivní, několikahodinový pobyt v přírodě 2 x denně za každého počasí, kdy děti dýchaly čistý a bylo tak maximálně využito ozdravného klimatu chráněné krajinné oblasti.

Dlouhodobější pobyty, ale podporují všestranný rozvoj osobnosti dítěte, přispívají tedy i k psychickému a sociálnímu zrání, mnoho aktivit také rozvíjelo pohybovou zdatnost. Všechny tyto užitečné aspekty na ozdravném pobytu našich dětí pak násobí skutečnost, že se jim tam líbilo a byly spokojené.

Naše škola v rámci tohoto programu získala příspěvek na dva týdenní pobyty, druhý se uskuteční příští školní rok.

Je dobře, že Ministerstvo životního prostředí  program vyhlásilo a my doufáme, že v tom bude pokračovat a zmírňovat tak alespoň důsledky našeho regionálního problému, škodlivého ovzduší.

 

Bc. Věra Pečonková, MŠ Na Vyhlídce 1143

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 7.1.2019

Zpět na výpis