ZŠ Jarní 400 - Týden pro inkluzi

V rámci Týdne pro inkluzi proběhlo v úterý 4. 12. 2018 dopolední setkání žáků speciálních tříd ZŠ Jarní a žáků Základní umělecké školy v Orlové. Žáci ZUŠ si se svými učiteli nacvičili  hudební program motivovaný předvánočním časem. Naše děti se tak měly možnost seznámit s hudebními nástroji, se kterými tak často nepřijdou do styku a na které si jejich kamarádi ze „zušky“ nacvičili koledy a vánoční písně. Mohli jsme zhlédnout a slyšet hru na zobcové flétny, příčnou flétnu, trumpety, saxofon, housle, kytaru, klávesy a dokonce i čtyřruční hru na piano a sólový zpěv. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a zahráli si na rytmické hudební nástroje. V neposlední řadě jsme se v baletním sále měli možnost protáhnout, lehce si zatančit a poznat tak i trochu jiné pohybové aktivity, než na které jsme zvyklí. 

Akce to byla velmi vydařená a všichni jsme si ji moc užili.  Celému týmu základní umělecké školy bychom chtěli touto cestou velice poděkovat za vstřícnost, přátelský a milý přístup k našim handicapovaným žákům a to zejména Mgr. Miroslavě Repperové,  Evě Kočí, Martinu Szymikovi, Dis. Magdaleně Mencnerové, Erice Filadelfi a řediteli školy MgA. Andreji Vyoralovi, ArtD. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Radka Kamýčková, speciální pedagog

            


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.12.2018

Zpět na výpis