Den učitelů

Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“  J. A. Komenský

V České rebulice připadá Den učitelů právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592). Poděkování za záslužnou práci patří všem pedagogům, kteří se věnují dětem. Učitelé a učitelky si zasluhují úctu a ocenění jejich náročné práce. Poděkování jim právem náleží, a to nejenom u příležitosti jejich svátku. Děkujeme tímto všem.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 28.3.2017

Zpět na výpis