Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "Hlavní trenér MSK Orlová"

Ředitel Městského sportovního klubu Orlová, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Hlavní trenér MSK Orlová

Předpokládaný termín nástupu: 02.01.2019 (případně dle dohody)

Platová třída: 6. platová třída

Požadavky na uchazeče: 

▪ trenérská praxe ve sportovním prostředí
▪ orientace ve sportovním prostředí oboru a všeobecný sportovní přehled
▪ komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost
▪ manažerské a organizační schopnosti
▪ státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
▪ způsobilost k právním úkonům
▪ bezúhonnost
▪ uživatelská znalost WORD, EXCEL

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

▪ jméno, příjmení, titul uchazeče
▪ datum a místo narození uchazeče
▪ místo trvalého pobytu
▪ státní příslušnost
▪ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
▪ kontaktní telefonní číslo, e-mail
▪ datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:

▪ strukturovaný profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
▪ motivační dopis
▪ doklady o dosavadní praxi
▪ kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
▪ čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
▪ písemnou koncepci rozvoje Městského sportovního klubu Orlová příspěvkové organizace, (dále jen MSKO) na roky 2019 – 2021 (max. 3 strany formátu A4) vlastnoručně podepsanou

Adresa, způsob a lhůta podání přihlášky:

▪ Adresa: Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace
                Na Stuchlíkovci 340735 14 Orlová-Lutyně
• Způsob: na výše uvedené adrese osobně (po dohodě na tel. čísle 734 267 727) nebo poštou
▪ Lhůta: do 14.12.2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nabízíme:

- Práci ve sportovním kolektivu
- Dovolenou 5 týdnů
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na dovolenou
- Možnost zvyšování kvalifikace
- Pružnou pracovní dobu

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

(Bližší informace naleznete v níže přiloženém souboru PDF nebo JPG.)Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [213.3KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30