Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 

Referent společné státní správy a samosprávy

 

1.           Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14

          Orlová-Lutyně.

 

 

2.           Místo a doba výkonu práce: město Orlová, odbor výstavby a 

        životního prostředí, doba neurčitá.

 

 

3.           Druh práce: Zajišťování ucelených odborných agend na úseku spisové

                   služby a archivnictví odboru výstavby a životního prostředí, návrhy    

skartačního řízení; příprava podkladů pro výkon obecného a speciálního stavebního úřadu.

 

 4.           Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. zák.č.

         262/2006 Sb. v úplném znění,  nař. vlády č. 341/2017 Sb. v úplném

         znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb. v úplném znění;

 

5.           Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          Min. střední vzdělání s maturitní zkouškou;

-          Praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou;  

-          Samostatnost v rozhodování, komunikativnost, organizační schopnosti;

-          Uživatelská znalost WORD, EXCEL

-          ŘP sk. B

 

          6.           Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno, příjmení a titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

  

7.           K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          Strukturovaný profesní životopis

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení;

  

8.           Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; přihlášky přijímáme pouze v listinné podobě s doloženými doklady;

-          Lhůta pro podání přihlášky: 25. 1. 2018, při osobním podání do 13,00 hod.

-          Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení;

 

 

         9.        Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

 

V Orlové dne 8.1.2018

 

Ing. Radomír Matušek, MBA

Tajemník úřadu

 

 Zpět na výpis

Dnes je čtvrtek 18.1., svátek má Vladislav.

Změnit velikost textu: A- | A | A+