Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

na obsazení pracovního místa

 

úředníka živnostenské kontroly oddělení živnostenského úřadu a  občansko-správních agend

 

 

 

1.           Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-

Lutyně

 

 

2.           Druh práce: výkon živnostenské kontroly, řešení přestupků na úseku

živnostenského podnikání, výkon agendy „Spotřebitelský ombudsman“ – kontaktní místo pro spotřebitele;

 

 

3.           Místo a doba výkonu práce: Město Orlová, doba neurčitá

 

 

4.           Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR

-          věk min. 18 let

-          způsobilost k právním úkonům

-          bezúhonnost dle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v úplném znění

-          ovládání jednacího jazyka

 

 

5.           Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  - VŠ vzdělání  min. v bakalářském studijním programu;

 

 

6.           Platové zařazení: 10. platová třída dle zák. č. 262/2006 Sb. platném

znění,  nař. vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění a nař. vl. č. 222/2010 Sb. v platném znění.

 

 

7.           Požadavky pro vznik pracovního poměru:

-          Odborná praxe v oblasti veřejné správy nebo správy živnostenského podnikání výhodou;

-          Orientace v zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění;

-          Zvláštní odborná způsobilost při správě živnostenského podnikání výhodou

-          Zvláštní odborná způsobilost podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich výhodou

-          komunikativnost, flexibilita, ochota vzdělávat se

-          uživatelská znalost PC – WORD, EXCEL

-          řidičský průkaz sk.B

8.           Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

 

9.           K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný profesní životopis

-          ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení 

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

 

 

10.       Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

 

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení (viz výše)

 

-          Lhůta pro podání přihlášky :  29.9.2017, osobně  do 12,00 hod.

-          Předpokládaný nástup: 1.1.2018

 

 

11.               Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 

Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Orlová bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

 

 

V Orlové dne 12. 9. 2017

 

 

 

Ing. Radomír Matušek, MBA

Tajemník úřaduZpět na výpis

Dnes je středa 20.9., svátek má Oleg.

Změnit velikost textu: A- | A | A+