Lidí bez práce ubývá

Ke konci srpna bylo na kontaktních pracovištích v našem okrese evidováno celkem 16 223 uchazečů o zaměstnání, ve sledovaném období se jednalo o nejnižší počet od roku 1998. Během měsíce srpna stav uchazečů klesl o 402 osob. Meziročně byl zaznamenán úbytek ve výši 2 555 osob, tj. o 13,6 procent. V obou případech se jednalo o největší poklesy v letošním roce. Z tohoto počtu bylo 15 519 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Bylo to o 492 osob méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 2 622 osob.

V evidenci bylo 7 931 žen, které se podílely na celkovém počtu uchazečů 48,9 %. Jejich počet se meziročně snížil o 1 227 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem se tento stav snížil o 215 žen.

2 048 uchazečů se zdravotním postižením se podílelo na celkovém stavu uchazečů 12,6 %. V absolutním vyjádření se jejich stav snížil meziročně o 8 osob a meziměsíčně o 29 osob.

491 uchazečů z řad absolventů škol a mladistvých po základní škole představovalo 3 procenta všech uchazečů o zaměstnání. Jejich absolutní počet klesl meziročně o 99 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem jejich stav stoupl o 20 osob.

V srpnu 2017 se nově zaevidovalo 1 228 uchazečů. Meziročně klesl počet o 123 osob a ve srovnání s předchozím měsícem se snížil o 167 osob. Do evidence přišlo také 29 osob samostatně výdělečně činných, z toho 9 žen. Jednalo se o nejmenší počet za roky 2016 a 2017. Nejvíce OSVČ bylo tradičně ve věku 25 až 49 let, a to 23 osob, tj. 79,3 procenta.

Z evidence úřadu práce bylo v srpnu 2017 vyřazeno celkem 1 630 uchazečů. Meziročně se počet vyřazených zvýšil o 111 uchazečů a ve srovnání s předchozím měsícem stoupl tento počet o 254 osob. Z celkového počtu vyřazených uchazečů nastoupilo do zaměstnání 890 osob, tj. 54,6 procent všech uchazečů vyřazených z evidence úřadu práce. Meziročně zaznamenal počet takto vyřazených nárůst o 45 osob, ve srovnání s předchozím měsícem došlo k nárůstu o 187 osob.

V průběhu měsíce srpna 2017 bylo nově nahlášeno 432 volných pracovních míst, tj. o 34 více než před rokem. Ve srovnání s předchozím měsícem jejich počet stoupl o 84 míst. Místa obsazena a zrušena včetně jejich struktury nelze dosud zjistit. Dle propočtu jich bylo 372. Nejvyšší poptávka byla v srpnu po hornících, pomocných pracovnících ve výrobě, pracovnících v zákaznických kontaktních centrech a obsluze vysokozdvižných a jiných vozíků. Zaměstnavatelé hledali i řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, uklízečky do hotelů a jiných objektů, nástrojáře, číšníky a servírky, pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, svářeče, mechaniky a opraváře motorových vozidel.

 Zpět na výpis

Dnes je čtvrtek 23.11., svátek má Klement.

Změnit velikost textu: A- | A | A+