Chcete rozšířit řady městských strážníků?

Oznámení o vyhlášení  výběrového řízení  

Město Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

strážník městské policie

 

  1. 1.     Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
  1. Druh práce: provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci;

 

  1. Místo a doba výkonu práce: Město Orlová, Petřvald a obec Doubrava,  doba neurčitá

 

  1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: min. střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

  1. Platové zařazení: 5.- 7. platová třída v závislosti na splnění kvalifikačních předpokladů a v souladu se zák.č. 262/2006 Sb. v úplném znění,  nař.vlády č. 564/2006 Sb. v úplném znění a č. 469/2002 Sb. v úplném znění;

 

 

  1. Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          Trestní a občanská bezúhonnost

-          České státní občanství

-          Věk min. 21 let

-          Tělesná a duševní způsobilost

-          Držitel zbrojního průkazu sk. D

-          splnění fyzických testů, psychotestů  a absolvování kompletního lékařského vyšetření;

 

  1. Přihláška musí obsahovat přesné označení pracovního místa a tyto údaje o uchazeči

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

  1. K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný životopis

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání v souladu s bodem 4 oznámení

  

    

  1. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Město Orlová (Městská Policie), Polní 973,

           Orlová-Lutyně; 735 14

-          Způsob podání: poštou nebo osobně na výše uvedené adrese;

 

                

 

10.  Lhůta pro podání přihlášky: 7. 8. 2017; předpokládaný nástup do pracovního poměru dle dohody.

 

 

Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

 

V Orlové dne 13.7.2017

 

 

Ing. Tomáš Kuča

Starosta města

 

 Zpět na výpis

Dnes je středa 26.7., svátek má Anna.

Změnit velikost textu: A- | A | A+