Orlovské náměstí překvapilo a odkrývá svá tajemství

V rámci realizace stavby náměstí provádí Národní památkový ústav v Ostravě odborný dohled za účelem zjištění archeologických situací. Odborný dohled probíhá po celou dobu provádění zemních prací a dalších zásahů do terénu včetně přeložek inženýrských sítí.

Ve středu 8. února byly při výkonu archeologického dohledu na několika místech zjištěny ve stěnách výkopu a podél jižní strany náměstí archeologické terény. Objevily se tam  základy domu, který ještě není na mapách stabilního katastru (30. léta 19. stol.), ale je na leteckém snímkování z roku 1955. Dále tam jsou zahloubené objekty s keramikou ze 17.-18. století. Počet a funkci nelze v současné době určit a musí se počkat, až země rozmrzne.

„V rámci kontrolního dne byly nálezy předvedeny a byl nastíněn další postup. Bylo dohodnuto, že archeologický dohled bude pokračovat při hloubení výkopu pro záporovou stěnu. Profily výkopu budou archeologicky zdokumentovány po zlepšení klimatických podmínek,“ podotýká vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina Szotkowská a dodává, že tato zjištění znamenají, že před samotným hloubením stavební jámy pro podzemní garáže budou dle pokynů archeologa skryty jednotlivé vrstvy až na povrch archeologických situací, které budou následně řešeny v rámci záchranného archeologického výzkumu.

Rozsah a časová náročnost bude stanovena po plošném odkrytí archeologických situací. Nyní je nález teprve na začátku a je brzy na stanovení prognóz. Město Orlová přislíbilo poskytnout podklady ze svého archivu k historické zástavbě. V současné době práce pokračují za dohledu archeologů.Zpět na výpis

Dnes je pátek 15.12., svátek má Radana.

Změnit velikost textu: A- | A | A+