Orlovské náměstí překvapilo a odkrývá svá tajemství

V rámci realizace stavby náměstí provádí Národní památkový ústav v Ostravě odborný dohled za účelem zjištění archeologických situací. Odborný dohled probíhá po celou dobu provádění zemních prací a dalších zásahů do terénu včetně přeložek inženýrských sítí.

Ve středu 8. února byly při výkonu archeologického dohledu na několika místech zjištěny ve stěnách výkopu a podél jižní strany náměstí archeologické terény. Objevily se tam  základy domu, který ještě není na mapách stabilního katastru (30. léta 19. stol.), ale je na leteckém snímkování z roku 1955. Dále tam jsou zahloubené objekty s keramikou ze 17.-18. století. Počet a funkci nelze v současné době určit a musí se počkat, až země rozmrzne.

„V rámci kontrolního dne byly nálezy předvedeny a byl nastíněn další postup. Bylo dohodnuto, že archeologický dohled bude pokračovat při hloubení výkopu pro záporovou stěnu. Profily výkopu budou archeologicky zdokumentovány po zlepšení klimatických podmínek,“ podotýká vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina Szotkowská a dodává, že tato zjištění znamenají, že před samotným hloubením stavební jámy pro podzemní garáže budou dle pokynů archeologa skryty jednotlivé vrstvy až na povrch archeologických situací, které budou následně řešeny v rámci záchranného archeologického výzkumu.

Rozsah a časová náročnost bude stanovena po plošném odkrytí archeologických situací. Nyní je nález teprve na začátku a je brzy na stanovení prognóz. Město Orlová přislíbilo poskytnout podklady ze svého archivu k historické zástavbě. V současné době práce pokračují za dohledu archeologů.


Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30