Město Orlová netrpělivě čeká na uzavření smlouvy na rekonstrukci náměstí

Již mnoho měsíců trvá výběrové řízení na zhotovitele stavby Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně. Přestože bylo výběrové řízení vyhlášeno již v prosinci loňského roku, smlouva s vítězným uchazečem není dosud uzavřena.

Zadavatelem veřejné zakázky je na základě smlouvy uzavřené s městem přímo Ministerstvo financí ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rozsáhlou stavbu skládající se z mnoha stavebních objektů, docházelo na základě dotazů firem v rámci lhůty pro podání nabídek k  upřesňování zadání a tím také k prodloužení lhůty.

Konečný termín pro podání nabídek byl 19. dubna 2016. „Od tohoto data hodnotící komise na Ministerstvu financí nabídky kontrolovala a vyhodnocovala. Dne 22. srpna 2016 město obdrželo zprávu, že Ministerstvo financí, po převzetí zprávy hodnotící komise, provedlo kontrolu nabídky, která byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvhodnější. V rámci provedené kontroly byly zjištěny nesrovnalosti.  Hodnotící komise, která svou činnost ukončila, tyto nesrovnalosti v rámci posouzení nezjistila. Na základě této skutečnosti ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem a ustanovilo novou hodnotící komisi, která provedla nové posouzení a hodnocení nabídek,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a investic orlovské radnice Ing. Martina Szotkowská a dodává, že dnes již můžeme konstatovat, že v pondělí 12. září doporučila  hodnotíci  komise výběr nejvhodnějšího uchazeče a v současné době probíhá na ministerstvu interní schvalovací proces.

Výběr nejvhodnější nabídky musí být proveden do konce zadávací lhůty, tzn. do konce září. Následně poběží lhůty pro případné podání námitek a odvolání a v případě, že se nikdo neodvolá, bude smlouva podepsána koncem října. „Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaný termín zahájení stavby  v červnu letošního roku je posunut, bude se rozsah zahájení stavebních prací před zimním obdobím domlouvat až po podpisu smlouvy se zhotovitelem,“ upřesňuje Szotkowská.

„Věřím, že výstavba začne už v co nejkratším termínu. Naše město je na realizaci akce připraveno. V současné době máme uzavřenou smlouvu  na povinný technický dozor stavby a připravuje se smlouva na autorský dozor, archeologický dohled i dohled koordinátora BOZP,“ podotýká starosta města Orlové Ing. Tomáš Kuča.

 

 

 


Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30