Místní agenda MA21

MA21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

místní -       odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region

agenda -    je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle

21 -             znamená, že se jedná o to, co musíme udělat pro (v) 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

 

MA21 je velkou příležitostí dosáhnout lepší kvality života pro místní obyvatele s dlouhodobou perspektivou rozvoje.

MA21 je nástroj k uplatnění principů udržitelného rozvoje v každodenní praxi všech členů společnosti.

Co je to udržitelný rozvoj ?

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací  naplňovat jejich vlastní potřeby.

Udržitelný rozvoj   znamená především  rovnováhu  - rovnováhu mezi třemi základními oblastmi  našeho života ( ekonomickou, sociálními aspekty a životním prostředím), také rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucnosti apod.  

(Trvale) udržitelný rozvoj  je komplexní soubor strategii, které umožňují  pomocí ekonomických  prostředků a technologii uspokojovat lidské potřeby materiální, kulturní  i duchovní, při  plném respektování enviromentálních  limitu; aby to bylo  v globálním  měřítku současného světa možné, je nutné  redefinovat  na lokální, regionální i globální úrovni  jejich sociálně -  politické  instituce a procesy.

(Ivan Rynda)

Základní principy udržitelného rozvoje:

 

1.             propojení základních oblasti života – ekonomické, sociální a životního prostředí

2.            dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů

3.             kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady  a znečištění všeho druhu  

4.           předběžná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání  zákonitosti fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni , a proto je na místě být opatrní

5.           prevence- je mnohem efektivnější  než následné  řešení dopadů,  „Gram prevence je lepší než kilo terapie“

6.             kvalita života – má rozměr nejen materiální

7.          sociální spravedlnost – příležitostí i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny

8.           zohlednění vztahu „lokální – globální“  - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni, vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit ( a naopak)

9.            vnitrogenerační a mezigenerační  odpovědnost (či rovnost práv) - tj. zabezpečení národnostní, rasové a jiné rovností, respektování  práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost, mluvíme o morální povinností k budoucím generacím  - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí

10.        demokratické procesy – zapojením veřejnosti již od počáteční  fáze plánování vytváříme nejen  objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci  


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30