Návrh změny č. 5 územního plánu Orlové

Úřad územního plánování oznamuje ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona veřejné projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Orlové, včetně posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Orlové proběhne dne 20. 8. 2018 od 15,00 v budově Městského úřadu Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město – stará radnice.

Námitky proti návrhu změny č. 5 územního plánu Orlové mohou v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

 Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Z písemně podaných připomínek musí být patrno, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.                                                         

 Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán ve stejné lhůtě uplatní své stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

 K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.Připojené dokumenty:

Návrh změny č. 5 územního plánu Orlové pro veřejné projednání (textová i výkresová část) ZIP [92.5MB]

Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30