Návrh regulačního plánu historického centra Orlové

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 citovaného zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.

V souladu s § 65 odst. 3 citovaného stavebního zákona úřad územního plánování doručuje oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu Regulačního plánu historického centra Orlové veřejnou vyhláškou.

Společné jednání o návrhu je určeno dotčeným orgánům, kterým toto postavení vyplývá ze zákona. Veřejné projednání podle § 67 stavebního zákona se uskuteční až po projednání s dotčenými orgány a bude oznámeno samostatně veřejnou vyhláškou.

Kompletní návrh regulačního plánu „Rodinné domy, Rajčula, Orlová“ bude vystaven k nahlédnutí na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město, kanc. č. 212 a elektronicky na internetových stránkách města (www.mesto-orlova.cz®Radnice®Územní plánování®Projednávaná dokumentace).

V souladu s ustanovením § 65 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 9. 10. 2017Připojené dokumenty:

Návrh regulačního plánu historického centra Orlové ZIP [19.1MB]

Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30

Pokladní hodiny dočasné

Po, St: 9:00 - 11:00 a
13:00 - 15:30
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:00