Informace dle zák. č. 106

INF 4/2018

16.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2018Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018 Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterýchCelkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.Cenu za volby Parlamen... více informací

INF 3/2018

16.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 3/20181. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Ob... více informací

INF 2/2018

17.1.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2018 - Investiční plány města Orlová pro rok 2017.... více informací

INF 1/2018

17.1.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 1/2018 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 49, 50, 51, 52, 53.... více informací

INF 27/2017

8.12.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2017 1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údaj... více informací

INF 26/2017

6.12.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 26/2017 - Informace týkající se statistických ukazatelů za rok 2016 k MHD Orlová: Počet ujetých km v MHD za rok 2016 - celkem bylo ujeto 452 519 km.Počet přepravených cestujících v MHD za rok 2016 - bylo přepraveno 585 725 osob.Dotace (úhrada ztráty) na MHD z rozpočtu města za rok 2016 - z rozpočtu města byla uhrazena dotac... více informací

INF 25/2017

7.11.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 25/2017 - jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v Zastupitelstvu města Orlová: Starosta města Orlová - Ing. Tomáš Kuča Místostarostka města Orlová - Ing. Petra Jenčmionková  ... více informací

INF 24/2017

28.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2017 - dotazy: 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak? 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či ... více informací

INF 23/2017

17.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 2

INF 23/2017 - dotazy: Jaká je celková cena vynaložená k pořízením instalací a zprovoznění radarů na území města. Kdy začne být radar v ostrém provozu. Jaká je nastavená rychlost pro pořízení záznamu při překročení rychlosti vozidla. Harmonogram umístění radaru na jednotlivých stanovištích.... více informací

INF 22/2017

9.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

 INF 22/20171) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Město Orlová? 2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 ods... více informací

INF 21/2017

9.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

NF 21/2017 - poskytnutí Zprávy ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, družebního města Crikvenica, konané ve dnech 31.5. až 4.6.2017 s uvedením:- jmenovitý seznam účastníků- počet použitých dopravních prostředků a druh- jméno řidiče/řidičů- účel cesty- podrobné (celé) znění usnesení Rady, které tuto cestu schválilo- výše ná... více informací

INF 20/2017

7.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 20/2017 - byla poskytnuta informace  ohledně výše vyplacených odměn u tajemníka, vedoucích odborů a vedoucích oddělení za II. čtvrtletí 2017  ... více informací

INF 19/2017

20.7.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2017 - žádost o informace: Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo, zda je využíváno služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?Zároveň žádám o informaci, ... více informací

INF 18_2017

20.7.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2017 - Žádost o přístup a nahlédnutí (případně zhotovení kopie) do projektu terénních úprav, zpracovaný ing. Valterem Cechelem, který je přílohou ohlášení stavebních úprav s názvem „Oprava terénů oploceného areálu zóny“ v lokalitě bývalého dolu Fučík v katastrálním území Poruba u Orlové.        ... více informací

INF 17/2017

18.7.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2017 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlalaa. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého... více informací

INF 16/2017

10.7.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2017 - Žádost o právní stanovisko právní kanceláře, které bylo předneseno p. místostarostkou na zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 19.6.2017 k projednávanému bodu "Mateřské školy", informace, kdo tento právní názor sepsal a informace, kolik město za tento právní názor zazplatilo.  ... více informací

INF 15/2017

1.6.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2017 - Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má město Orlová majetkovou účast.... více informací

INF 14/2017

26.4.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 14/2017 - byl poskytnut zvukový záznam z 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 10.04.2017... více informací

INF 13/2017

26.4.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2017 - která firma ve městě Orlová zajišťuje údržbu zeleně a roční náklady na údržbu zeleně... více informací

INF 12/2017

27.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 12/2017 a) byly poskytnuty informace (e-mailová korespondence) ve věci projednání Přemístění informačních zařízení z plochy před MěÚ Orlová na místo vedle Úřední desky s jednotlivými nájemci popř. vlastníky b) bylo poskytnuto Rozhodnutí, stavební povolení "Revitalizace prostranství centra města Orlové-Lutyně“ č.j. MUOR S 1... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30

Pokladní hodiny dočasné

Po, St: 9:00 - 11:00 a
13:00 - 15:30
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:00