Městský úřad Orlová

Poštovní adresa:
Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka Města Orlová:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Více informacíVyhledávání zaměstnanců

         
Úřední deska

Datum vyvěšení Datum snětí Název
20.9.20188.10.2018Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 32/2018
19.9.20185.12.2018Usnesení - dražební vyhláška - povinná Dagmar Blautová
19.9.20183.10.2018VŘ 18 . právník prodloužení termínu
19.9.201819.10.2018Usnesení - dražební vyhláška - povinná Martina Šlesáriková
19.9.20184.10.2018záměr prodeje objektu čp. 367 v Orlové Městě
18.9.20184.10.2018Veřejná vyhláška-rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Milan Szebesta, r. 1990
18.9.20184.10.2018Veřejná vyhláška-vyrozumění účastníka řízení o konání výslechu svědka-Ladislav Kulil
17.9.201819.10.2018Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - povinná Bohumila Michálková
17.9.20182.10.2018Územní rozhodnutí
17.9.201819.11.2018Výzva k odstranění vozidla - úřední deska
17.9.20188.10.2018Oznámení o době a místu konání voleb v obci
13.9.201810.10.2018201 EX 00341/05 Dražební vyhláška - movité věci - 450
12.9.201831.12.2018Žádost o zveřejnění Oznámení o rozpočtové úpravě SMOOKu č. 1-2018
12.9.20188.10.2018Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
12.9.201827.9.2018Veřejná vyhláška - Gvuzďová Natálie
12.9.201817.10.2018Oznámení o zahájení řízení: Reko MS Orlová - Hornická + 4
10.9.201825.9.2018Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prorostů
6.9.201824.9.2018Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rostislav Novotný (1994)
5.9.201816.10.2018EÚ Brno-venkov, JUDr. P. Kocián- 137EX 21525/16-78 Usnesení - dr. vyhláška - povinný Petr Sikora
5.9.201817.10.2018EÚ Ostrava, Mgr. Pavla Fučíková - dražební vyhláška 024 EX 546/17-158-povinný Tomáš Fajtl
5.9.201821.9.2018Veřejná vyhláška - Doležalová Vanda
5.9.201821.9.2018Veřejná vyhláška - Višňák Pavel
5.9.201821.9.2018Veřejná vyhláška - Dembický Richard
5.9.20185.10.2018Město Orlová - Vyhlášení nálezu č. 66/2018
5.9.201821.9.2018Veřejná vyhláška-rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu-Lenka Bartová, r. 1997
23.8.201821.9.2018EÚ Přerov, JUDr. L. Jícha - [20#10983350#46A1] Dražební vyhláška - povinný Radka Bůžková (Krištofová)
17.8.20188.10.2018Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
17.8.20188.10.2018Rozhodnutí o registraci KL - Orlová
17.8.20188.10.2018Rozhodnutí o registraci KL - Doubrava
15.8.2018Město Orlová : Oznámení - Smluvní rozsah činností vykonávaných v přenesené působnosti
13.8.201821.9.2018EÚ Plzeň , JUDr. J. Wolfová - 106 EX 4139/09-209-usn. nařízení dražby - povinný Libor Uher
13.8.20188.11.2018EÚ Prostějov, Mgr. Lenka Černošková - Dražební vyhláška 018 EX 05536/14-098 - Štefan Tomko
13.8.201826.9.2018EÚ Karviná, Mgr. Pavel Struminský - 201 EX 01126/18 Dražební vyhláška - dobrovolná dražba - 009
3.8.20188.10.2018Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
3.8.20188.10.2018Stanovení minimálního počtu členů OVK
1.8.20181.10.2018Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
16.7.201831.10.2018Usnesení o nažřízení dalšího dražebního jednání 120 EX 60215/12-275 - Radomír Helis
16.7.201831.10.2018Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 120 EX 60215/12-276 - Radomír Helis
11.7.20188.10.2018Seznam OÚ se 2 odbory, kterým se podávají KL
11.7.20188.10.2018Potřebné počty podpisů na peticích pro NK a SNK
15.6.201830.9.2018Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
15.6.201830.9.2018Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
7.6.2018Pronájem NP 01/91 107,93m2
5.6.201830.6.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1.6.20181.10.2018Výzva č. 4_2018 - Dotační programy na podpooru kultury, zájmové činnosti, děti a mládeže - r. 2018 (2.kolo)
23.5.20181.7.2021Zveřejnění veřejnoprávních smluv
22.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
7.5.201821.9.2018Ex. úřad F-M, Mgr. J. Kocinec - Dražební vyhláška 142 DC 00012/18-005 - veřejná dražba dobrovolná
7.5.201831.5.2021Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
26.4.201831.1.2019Zveřejnění schválených dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
24.4.201831.10.2018Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Orlová
19.4.2018Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice
29.3.2018SMOOK - závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
28.3.2018Pronájem NP 01/313 100,43m2
28.3.2018Pronájem NP 03/96 24,00m2
22.1.2018Pronájem NP 04/1390 43,90m2
22.1.2018Pronájem NP 04/940 235,24m2
22.1.2018Pronájem NP 04/1000 1449,06m2
22.1.2018Pronájem NP 04/1390 42,70m2
22.1.2018Pronájem NP 01/91 48,98m2
22.1.2018Pronájem NP 04/796 15,32m2
22.1.2018Pronájem NP 03/96 22,00m2
22.1.2018Pronájem NP 01/91 65,83m2
22.1.2018Pronájem NP 03/96 39,20m2
3.1.201819.1.2019Obvodní báňský úřad - VV vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí
3.1.20182.1.2019Źádost o opakované vyvěšení oznámení - Rozpočet SMOOK 2019-2020
27.12.201729.12.2020Veřejnoprávní smlouvy na provozování sportovních akcí v roce 2018 - 2017/OMFŠK/S/0593
22.12.201722.12.2020Veřejnoprávní smlouvy na provozování sportovních akcí - 2017/OMFŠK/S/0554
21.12.2017výběrové řízení FPB
9.11.2017Statutární město Karviná - opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Karviná
26.9.201730.9.2020zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
18.9.20176.10.2018Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
27.6.2017Oznámení-O/4 963
26.6.201725.6.2020Zveřejnění uzavřených dohod o ukončení veřejnoprávních smluv se SMŠ
7.6.201730.6.2019Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
26.5.201730.5.2020Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb. - Slezan sml. 2017_0190
15.5.201716.5.2020Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27.4.2017 SMOOK - Oznámení o závěrečném účtu za rok 2016
25.4.2017SMOOK - Oznámení I.
20.3.20172.1.2024UZSVM Ostrava - Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - Orlová - aktualizace ke dni 1.2.2017
14.3.201731.3.2020Smlouva č. 2017/OMFŠK/S/0049
28.2.201729.2.2020zveřejnění veřejnoprávních smluv 2017/OMFŠK/S/0041-3
3.1.201710.1.2019Zveřejnění dotačních smluv nad 50 tis. Kč 1/2017
29.11.201630.11.2019Zveřejnění dotačních smluv nad 50 tis. Kč 3/2016
22.11.201622.11.2019zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb. (2016)
7.10.20167.10.2019Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
8.7.20168.7.2019Povinné zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
24.6.201625.6.2019Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
22.6.2016Elektronická evidence tržeb
24.5.201625.5.2019Veřejnoprávní smlouva č. 2016/OSU/S/0180 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
23.5.201631.5.2019zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv dle zák. č. 250/2000 Sb., o rzpočtových pravidlech územních rozpočtů
16.5.201631.5.2019Zveřejnění smluv nad 50 tis. Kč - 2/2016
14.3.201615.3.2019Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. číslo smlouvy 2015/OSMM/S/0604
10.3.201612.3.2019Zveřejnění doatčních smluv nad 50 tis. Kč
9.10.2014Základní registry - Informace pro občany
8.4.2014Převody nemovitostí
8.4.2014Převody nemovitostí
8.4.2014Převody nemovitostí
Zobrazit celou úřední deskuMoravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30