Odkanalizování

Oznámení kolaudace stavby kanalizace

23.7.2015  |  Za článek zodpovídá: Szotkowská Martina  |  Připojené soubory: 4

kanalizace... více informací

Skutečný stav vybudované kanalizace

13.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Szotkowská Martina  |  Připojené soubory: 3

V rámci stavby "Odkanalizování okrajových částí města Orlová" jsou odkanalizovány tyto lokality (čísla popisná a mapy jsou zveřejněny v příloze): Lokalita G (U Nemocnice) v Orlové - Lutyni: ulice Zahradní, U Hájenky, Na Kopečku, Modřínová, Jižní, Zelená, 17. Listopadu, Sousedská Lokalita B (Zátiší) V Orlové – Porubě: Zátiší, A... více informací

Předání stavby Odkanalizování okrajových částí města

13.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Szotkowská Martina

kanalizace... více informací

„Vypouštění“ vyčištěných odpadních vod nebo napojení na splaškovou kanalizaci?

16.7.2014  |  Za článek zodpovídá: Cibulková Nataša

Každý, kdo vypouští odpadní vody (z domovní čistírny či septiku) do vod povrchových nebo podzemních (trativod, „podmok“ apod.), musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona.   Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány v souladu s platnou legislativou, nap... více informací

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - jak se napojit

16.7.2014  |  Za článek zodpovídá: Szotkowská Martina  |  Připojené soubory: 3

Připojení rodinného domu (objektu) na kanalizační řad kanalizační přípojkou (dále jen „KP“) si odběratel podle zákona o vodovodech a kanalizacích pořizuje na své náklady. Před realizací KP je stavebník povinen u stavebního úřadu vyřídit územní souhlas. Žádost o územní souhlas se podává k Městskému úřadu v Orlové, odboru výsta... více informací

Město poskytuje úvěry z Fondu podpory bydlení na zřízení kanalizační přípojky

16.7.2014  |  Za článek zodpovídá: Szotkowská Martina

V souladu se Zásadami č. 1/2010 pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení město  Orlová poskytuje vlastníkům obytných domů na území města Orlové úvěry na opravy (např. střechy, fasády, izolace proti spodní vodě apod.), rekonstrukce (např. oken, podlah, rozvodů vody, ÚT) a modernizaci (např. koupelen, WC, nově taky na zřízení ka... více informací

Dnes je čtvrtek 18.1., svátek má Vladislav.

Změnit velikost textu: A- | A | A+